Dedykowane wzory umów i zasady realizacji projektów niekonkurencyjnych EFRR

Wzór Zasad realizacji projektu niekonkurencyjnego z EFRR

Wzór umowy o dofinansowanie projektu niekonkurencyjnego EFRR

Wzór Zasad realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego z EFRR Działanie 2.1

Wzór Zasad realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego z EFRR Działanie 1.2

Skip to content