Nabory

  • sortuj wg:
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.5 Infrastruktura społeczna, nr FEMA.05.05-IP.01-042/24, Typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej

  29.05.2024
  Nadchodzące
  do 30.08.2024
  5.5 Infrastruktura społeczna

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Organizacje społeczne i związki wyznaniowe Służby publiczne NA CO Wsparciem będą…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  76 560 558,43 PLN
  start 21.06.2024
  koniec 30.08.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu I – Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, Typ projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

  13.05.2024
  Trwa nabór
  do 05.07.2024
  1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Przedsiębiorstwa NA CO Wspierane będą projekty obejmujące zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  21 627 500 PLN
  start 27.05.2024
  koniec 05.07.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach , Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działania 3.1. Mobilność miejska, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.03.01-IP.01-041/24.

  07.05.2024
  Trwa nabór
  do 30.09.2024
  3.1 Mobilność miejska

  Komunikaty Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Komunikaty dofinansowania Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Komunikaty Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-041/24 (decyzja…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  61 407 525,00 PLN
  start 21.05.2024
  koniec 30.09.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach , Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działania 3.2. Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr FEMA.03.02-IP.01-040/24.

  06.05.2024
  Trwa nabór
  do 28.06.2024
  3.2 Mobilność miejska w ZIT

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) NA CO Wsparcie udzielane będzie na projekty…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  145 654 340,00 PLN
  start 20.05.2024
  koniec 28.06.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, nr FEMA.05.07-IP.01-039/24, Typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych).

  30.04.2024
  Trwa nabór
  do 24.06.2024
  5.7 Kultura i turystyka

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Organizacje społeczne i związki wyznaniowe NA CO W ramach naboru dofinasowane…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  42 015 675,00 PLN
  start 14.05.2024
  koniec 24.06.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.7 Kultura i turystyka, Typ projektu: Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnych), nr FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR.

  29.04.2024
  Trwa nabór
  do 21.06.2024
  5.7 Kultura i turystyka

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Organizacje społeczne i związki wyznaniowe NA CO W ramach naboru dofinasowane…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  75 412 750,00
  start 13.05.2024
  koniec 21.06.2024 do końca dnia

Skip to content