Nabory

  • sortuj wg:
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych.

  30.11.2023
  Nadchodzące
  do 23.01.2024
  2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Instytucje nauki i edukacji Organizacje społeczne i związki wyznaniowe Przedsiębiorstwa realizujące…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  92 472 375 PLN
  start 14.12.2023
  koniec 23.01.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ

  29.11.2023
  Nadchodzące
  do 22.01.2024
  2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Przedsiębiorstwa Administracja publiczna Instytucje ochrony zdrowia Organizacje społeczne i związki wyznaniowe Przedsiębiorstwa realizujące…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  8 913 000 PLN
  start 13.12.2023
  koniec 22.01.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, działania 8.2 Ekonomia społeczna, Typ projekt: Wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

  17.11.2023
  Trwa nabór
  do 27.12.2023
  8.2 Ekonomia Społeczna

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne Partnerzy społeczni Partnerstwa Administracja publiczna Instytucje nauki i edukacji…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  18 413 711 PLN
  start 27.11.2023
  koniec 27.12.2023 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór o dofinansowanie dla działania 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

  03.11.2023
  Trwa nabór
  do 14.12.2023
  2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

  Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Szczegóły naboru DLA KOGO Administracja publiczna Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne Służby publiczne NA CO Przewiduje się wsparcie…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  36 132 399,74 PLN
  start 17.11.2023
  koniec 14.12.2023 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)

  25.10.2023
  Trwa nabór
  do 05.01.2024
  8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

  Komunikaty Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Komunikaty dofinansowania Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Komunikaty Komunikat dot. wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 z dnia 5 grudnia…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  38 885 203,43 PLN
  start 31.10.2023
  koniec 05.01.2024 do końca dnia
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, Działania 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich dla regionu Mazowieckiego regionalnego.

  25.10.2023
  Trwa nabór
  do 05.01.2024
  8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państwa trzecich

  Komunikaty Szczegóły Jak się ubiegać Dokumenty Komunikaty dofinansowania Szczegóły dofinansowania Jak się ubiegać dofinansowania Dokumenty dofinansowania Komunikaty Komunikat dot. wydłużenia naborów nr FEMA.08.04-IP.01-015/23 i nr FEMA.08.04-IP.01-016/23 z dnia 5 grudnia…

  Pula środków na nabór wniosków
  Pula środków na nabór wniosków
  6 537 841,89 PLN
  start 31.10.2023
  koniec 05.01.2024 do końca dnia

Skip to content