Spotkania informacyjne dla gmin

Data wpisu 15.09.2016

Czym jest rewitalizacja w nowym okresie programowania? Na to pytanie odpowiadali reprezentanci Zespołu ds. Rewitalizacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, podczas spotkań organizowanych w ramach konkursu dotacji na przygotowanie bądź aktualizację programów rewitalizacji.

W ramach realizacji konkursu odbyło się 5 spotkań na terenie województwa mazowieckiego promujących nowe podejście do rewitalizacji. W spotkaniach zorganizowanych w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU uczestniczyło blisko 170 osób. Najliczniej udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ale obecni byli także reprezentanci instytucji kultury, służby zdrowia czy środowiska biznesowego. Taka różnorodność bardzo nas cieszy, Rewitalizacja, co często powtarzamy, to proces angażujący wszystkie grupy społeczne.

W spotkaniach brały udział gminy przygotowujące Program Rewitalizacji zarówno w ramach konkursu dotacji jak i takie, które opracowują program samodzielnie. Obecne były również gminy, dla których jest to dopiero początek drogi. Reprezentanci gmin opowiadali o swoich doświadczeniach, o tym co sprawiało im największą trudność. Niewątpliwe bardzo ważnym i niełatwym zadaniem jest zapewnienie partycypacji społecznej w całym procesie. Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem oraz prezentacjami ze spotkań:

Data wpisu 08.06.2016

31 maja oraz 7 czerwca 2016 roku w gościnnych progach Muzeum Warszawskiej Pragi odbyły się spotkania dla przedstawicieli gmin województwa mazowieckiego, które otrzymały dotację na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. W spotkaniach udział wzięło ponad 120 osób reprezentujących 88 gmin.

W ramach spotkań członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji reprezentujący Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego omówili najważniejsze kwestie związane z procesem przygotowania i wdrażania programów rewitalizacji. Sylwia Maksim-Wójcicka omówiła zasady promocji, sprawozdawczości i rozliczania projektów. Maria Wiro-Kiro przedstawiła jeden z najważniejszych elementów procesu rewitalizacji, czyli zasady partycypacji społecznej. Paulina Sikorska przedstawiła dotychczasowe spostrzeżenia i uwagi dotyczące już opracowanych przez gminy i zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji. W trakcie spotkań zaprezentowano również doświadczenia dwóch gmin związane z opracowywaniem programu rewitalizacji. 31 maja przedstawicielka Miasta Radomia, Marzena Kędra-Podlipniak opowiedziała o 6-miesiecznym procesie tworzenia programu rewitalizacji. W tej części spotkania uczestnicy zadali najwięcej pytań, m.in. o doświadczenia miasta w zakresie przeprowadzenia partycypacji społecznej, o najtrudniejsze aspekty procesu a także o sam sposób wypracowywania programu. 7 czerwca do prelekcji zaproszono Miasto Żyrardów. O doświadczeniach miasta w zakresie przygotowania programu rewitalizacji, który został już zgłoszony do wykazu w bardzo ciekawy sposób opowiedziała Sylwia Matejek-Gnacińska.

Spotkania sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Data wpisu 17.05.2016

Zapraszamy przedstawicieli gmin, które podpisały umowę na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, na spotkania „Rewitalizacja na Mazowszu – zasady realizacji projektów”. W ramach spotkań omówione zostaną wytyczne w zakresie przygotowania programów rewitalizacji, w tym wskazówki dotyczące wdrożenia i rozliczenia projektów, istota i znaczenie partycypacji społecznej oraz dobre praktyki z dotychczas zweryfikowanych programów rewitalizacji zgłoszonych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Spotkania odbędą się w dniach 31 maja i 7 czerwca 2016 roku w Warszawie. Przedstawiciele gmin mają możliwość uczestniczenia w jednym spotkaniu w wybranym terminie. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Rekrutację na spotkanie, które odbędzie się 31 maja, zamykamy 24 maja o godz. 14:00.

Data wpisu 30.12.2015

W dniach 13 oraz 20 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyły się spotkania informacyjne poświęcone możliwości ubiegania się o wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w gminach województwa mazowieckiego. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele ponad 120 gmin. Relacje z obu spotkań dostępne są tutaj:

Materiały ze spotkań:

Skip to content