Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego.

3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA 03.02-IP.01-016/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS)

3.2 Mobilność miejska w ZIT

Komunikaty

Komunikat w sprawie naborów nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza

W naborach nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza oceniane będzie m.in. kryterium p.n. Zgodność ze standardami infrastruktury rowerowej. Definicja kryterium brzmi: Oceniane jest, czy infrastruktura przewidziana w projekcie jest zgodna ze standardami infrastruktury rowerowej, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca […]publikacja 11.04.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.02-IP.01-016/24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.03.02-IP.01-016/24 do 31 lipca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 11.04.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.02-IP.01-016/24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 12 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.03.02-IP.01-016/24 do 15 kwietnia 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 12.03.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

W ramach typu projektu Infrastruktura rowerowa i piesza, wsparciem objęte będą projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego, m.in.: ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe, ogólnodostępne punkty serwisowe rowerowe, przechowalnie rowerów, stojaki rowerowe, łączniki rowerowe przy ślepych ulicach, kładki dla rowerów, tunele dla rowerów, wydzielone drogi rowerowe poza jezdnią, pasy ruchu dla rowerów w jezdni, kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni na skrzyżowaniach, sygnalizacja dla rowerzystów, windy i wyciągi rowerowe.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
173 420 000,00 PLN

Termin naboru

start

14.02.2024

koniec

31.07.2024

Wyniki

I kwartał
2024
2025
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content