Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nr FEMA.02.05-IP.01-008/23

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Komunikaty

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonychw ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach naboru zostały złożone 2 wnioski, które w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej otrzymały ocenę pozytywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są […]publikacja 16.01.2024

Wyniki oceny merytorycznej

docx 0.04 MB

Data publikacji 14.02.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą ZWM z dnia 13 lutego br. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.05-IP.01-008/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Typ projektów: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Region Warszawski Stołeczny

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 14.02.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą ZWM z dnia 13 lutego br. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.05-IP.01-008/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.5 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Typ projektów: „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Region Mazowiecki Regionalny

xlsx 0.03 MB

Wyniki oceny formalnej

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 16.01.2024

Szczegóły naboru

NA CO

Przewiduje się wsparcie dla następujących działań:

 • budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;
 • zapobieganie lub znaczne ograniczanie powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywne oraz zrównoważone ich zagospodarowanie;
 • informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przekazywana wiedza będzie promowała w społeczeństwie ekologiczne postawy i prawidłowe zachowania dla stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury i zasobów natury bez szkody dla środowiska (element uzupełniający projektu).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

 • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór: Spółki wodne, Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
36 132 399,74 PLN

Termin naboru

start

17.11.2023

koniec

14.12.2023

Wyniki

I kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
×
Skip to content