Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonychw ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

16.01.2024

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-008/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach naboru zostały złożone 2 wnioski, które w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej otrzymały ocenę pozytywną.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.


Skip to content