Nabór w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, nr. FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR

29.05.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:   REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 7.06.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogłoszonym naborem w ramach Nabór w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne, nr. FEMA.05.07-IP.01-038/24 dla regionu RMR
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
10.06
|
12.01
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 07.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
10.06
|
10.06
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 07.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content