Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24.

Wspierane będą projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa mazowieckiego na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS)

3.2 Mobilność miejska w ZIT

Komunikaty

Komunikat w sprawie zmiany rozporządzenia de minimis

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. weszłow życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 598), stanowiące krajową podstawę prawną udzielania pomocy de minimis w ramach […]publikacja 13.05.2024

Ocena formalna

Informacja O Zakończonej Ocenie Formalnej W Naborze nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 28.05.2024

xlsx 0.15 MB

Data publikacji 28.05.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Służby publiczne

NA CO

Wspierane będą projekty polegające na:

– zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,

– rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,

– rozbudowie infrastruktury o punkty tankowania paliwami alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa – wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego.

Zakup taboru innego niż bezemisyjny będzie możliwy tylko w przypadku, gdy zakup taboru bezemisyjnego nie będzie uzasadniony z przyczyn eksploatacyjnych lub technicznych. Wnioskodawca w takim przypadku jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie analizę kosztów i korzyści. Wnioskodawca musi wykonać wiarygodną analizę kosztów i korzyści, która wykaże zasadność zakupu taboru niskoemisyjnego. Należy wykorzystać analizę przygotowywaną zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W sytuacji gdy brak jest takiej analizy, należy wykorzystać metodykę zawartą w art. 37.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
52 452 578,52 PLN

Termin naboru

start

15.02.2024

koniec

26.03.2024

Wyniki

III
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content