Prawo Zamówień Publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada konkurencyjności w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027

16.11.2023


BRAK MIEJSC

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI.
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 29.11.2023r. do godz.11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest wsparcie beneficjentów RPO WM 2014-2020 w zakresie Prawa Zamówień Publicznych w projektach unijnych.
  • Szkolenie skierowane jest do beneficjentów RPO WM 2014-2020.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez eksperta zewnętrznego.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548

30.11
|
12.01
Rekrutacja zakończona
16.11.2023 - 24.11.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
30.11
|
30.11
Rekrutacja zakończona
16.11.2023 - 24.11.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
Skip to content