Nabór FEMA.03.01-IP.01-029/24 . Priorytet III- Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu. Działanie 3.1- Mobilność miejska. Typ projektów-Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

29.04.2024

OBSZAR

 • Szkolenia

TEMATY

 • Fundusze Europejskie

SZKOLENIE STACJONARNE

7.05.2024r.

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 6.05.2024r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.03.01-IP.01-029/24 oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków  w systemie informatycznym MEWA 2.0.
 • Szkolenie skierowane jest do: Jednostek samorządu terytorialnego oraz organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
07.05
|
12.01
Rekrutacja zakończona
29.04.2024 - 06.05.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
07.05
|
07.05
Rekrutacja zakończona
29.04.2024 - 06.05.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content