Dostosowanie do zmian klimatu. Typ projektu: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury nr FEMA.02.04-IP.01-021/24

29.03.2024

OBSZAR

 • Szkolenia

TEMATY

 • Fundusze Europejskie

SZKOLENIE ODWOŁANE

SZKOLENIE STACJONARNE

8.04.2024r.

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 5.04.2024r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.02.04-IP.01-021/24   oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
 • Szkolenie skierowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU w tym konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
08.04
|
12.01
Rekrutacja zakończona
29.03.2024 - 03.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
08.04
|
08.04
Rekrutacja zakończona
29.03.2024 - 03.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

Skip to content