Bioróżnorodność Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.02.07-IP.01-019/24

29.03.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

SZKOLENIE ODWOŁANE

SZKOLENIE STACJONARNE

5.04.2024r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 4.04.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
    że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.02.07-IP.01-019/24   oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do: Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich związków .
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU w tym konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
05.04
|
12.01
Rekrutacja zakończona
29.03.2024 - 03.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
05.04
|
05.04
Rekrutacja zakończona
29.03.2024 - 03.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content