3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, nr FEMA FEMA.03.02-IP.01-017/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS)

11.03.2024

OBSZAR

 • Szkolenia

TEMATY

 • Fundusze Europejskie

SZKOLENIE ODWOŁANE

SZKOLENIE STACJONARNE

19.03.2024r.

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI;
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.03.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.03.02-IP.01-017/24   oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
 • Szkolenie skierowane jest do: Jednostek samorządu terytorialnego Regionu Warszawskiego Stołecznego, organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
19.03
|
12.01
Rekrutacja zakończona
11.03.2024 - 15.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
19.03
|
19.03
Rekrutacja zakończona
11.03.2024 - 15.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

Skip to content