Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/24, Typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

3.1 Mobilność miejska

Komunikaty

Komunikat w sprawie naborów nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza

W naborach nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT oraz nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 Działanie 3.1 Mobilność miejska, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza oceniane będzie m.in. kryterium p.n. Zgodność ze standardami infrastruktury rowerowej. Definicja kryterium brzmi: Oceniane jest, czy infrastruktura przewidziana w projekcie jest zgodna ze standardami infrastruktury rowerowej, przyjętymi uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1100/333/22 z dnia 28 czerwca […]publikacja 11.04.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-018/24

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.03.01-IP.01-018/24 do 31 lipca 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 11.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

W ramach typu projektu Infrastruktura rowerowa i piesza, wspierane będą projekty w zakresie infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego, m.in. ścieżki rowerowe, parkingi, ogólnodostępne punkty serwisowe, przechowalnie rowerów, stojaki rowerowe, łączniki rowerowe przy ślepych ulicach, kładki, tunele, wydzielone drogi rowerowe poza jezdnią, pasy ruchu dla rowerów w jezdni, kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni na skrzyżowaniach, sygnalizacja dla rowerzystów, windy i wyciągi rowerowe.

Kto może składać wnioski:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
51 654 626 EUR

Termin naboru

start

12.03.2024

koniec

31.07.2024

Wyniki

7 luty 2025 r.
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content