Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa nr. FEMA.02.05-IP.01-005/23

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Ocena formalna

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 27.03.2024

Komunikaty

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.05-IP.01-005/23. Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 10 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymały 3 wnioski, natomiast 7 wniosków uzyskało ocenę negatywną. […]publikacja 27.03.2024

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23 do 14 lutego 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 13.12.2023

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23 do 18 grudnia 2023 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 29.11.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

 • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zasadniczym celem interwencji jest ograniczenie strat  oraz zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej.

Przewiduje się wsparcie działań:

 • prowadzących do zwiększenia efektywności dostaw wody, zapewniających rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dystrybuowania i magazynowania wody,
 • działań dla zrównoważonej gospodarki wodnej, eliminujących awaryjność sieci wodociągowej i straty wody z powodu wycieków, kradzieży i błędów opomiarowania, prowadzących do efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych,
 • wprowadzających systemy monitorowania sieci wodociągowej (jakość, ilość pobieranej i uzdatnianej wody),

działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody (element uzupełniający projektu).

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
60 382 800 PLN

Termin naboru

start

13.10.2023

koniec

14.02.2024

Wyniki

II kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
×
Skip to content