Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

2.5 Gospodarka wodno-ściekowa nr. FEMA.02.05-IP.01-005/23

2.5. Gospodarka wodno-ściekowa

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Służby publiczne

NA CO

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • administracja publiczna.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego;

 • służby publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

W ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Zasadniczym celem interwencji jest ograniczenie strat  oraz zwiększenie efektywności dostaw dobrej jakości wody pitnej.

Przewiduje się wsparcie działań:

 • prowadzących do zwiększenia efektywności dostaw wody, zapewniających rozwój systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dystrybuowania i magazynowania wody,
 • działań dla zrównoważonej gospodarki wodnej, eliminujących awaryjność sieci wodociągowej i straty wody z powodu wycieków, kradzieży i błędów opomiarowania, prowadzących do efektywnego wykorzystywania zasobów wodnych,
 • wprowadzających systemy monitorowania sieci wodociągowej (jakość, ilość pobieranej i uzdatnianej wody),

działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody (element uzupełniający projektu).

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
60 382 800 PLN

Termin naboru

start

13.10.2023

koniec

18.12.2023

Wyniki

I kwartał
2023
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12
Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

×
×
Skip to content