Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.05-IP.01-005/23. Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

27.03.2024

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru FEMA.02.05-IP.01-005/23 Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa Typ projektów „Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi ”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 10 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymały 3 wnioski, natomiast 7 wniosków uzyskało ocenę negatywną. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym kierowane są do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.


Skip to content