Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór o dofinansowanie dla działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Komunikaty

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej projektów w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że został wydłużony termin oceny formalnej projektów, złożonych w naborze FEMA.02.04-IP.01-002/23 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, do dnia 31 lipca 2023 r. Zgodnie z zapisami  w pkt. […]publikacja 26.06.2023

Wyniki oceny merytorycznej

docx 2 stron 0.03 MB

Data publikacji 26.03.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 26.03.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego

xlsx 0.05 MB

Data publikacji 26.03.2024

docx 2 stron 0.03 MB

Data publikacji 31.01.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Warszawski Stołeczny

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 31.01.2024

Lista pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Mazowiecki Regionalny

xlsx 0.05 MB

Data publikacji 31.01.2024

docx 2 stron 0.03 MB

Data publikacji 13.12.2023

Listy pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Warszawski Stołeczny

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 13.12.2023

Listy pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Mazowiecki Regionalny

xlsx 0.05 MB

Data publikacji 13.12.2023

Listy pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Mazowiecki Regionalny

xlsx 0.05 MB

Data publikacji 06.12.2023

Listy pozytywnie ocenionych projektów zatwierdzonych uchwałą w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektów, złożonych w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Region Warszawski Stołeczny

xlsx 0.03 MB

Data publikacji 06.12.2023

docx 2 stron 0.03 MB

Data publikacji 06.12.2023

Wyniki oceny formalnej

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie po uwzględnieniu protestu na etapie oceny formalnej

xlsx 0.01 MB

Data publikacji 12.09.2023

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

xlsx 0.16 MB

Data publikacji 29.08.2023

Informacja o zakończonej ocenie formalnej w naborze 2.4 (FEM 1)

docx 1 stron 0.02 MB

Data publikacji 29.08.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

 

 

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania jedynie na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone są projekty obejmujące zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup jedynie specjalistycznego sprzętu.

 

Projekt powinien wpisywać się w założenia realizacji Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 poprzez realizację Celu 4. Strategii – Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu.

 

Dofinansowanie otrzymać mogą tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu, obejmującego swoim zakresem jedną jednostkę OSP, nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

 

Dodatkowo jako element uzupełniający projektu wsparcie może obejmować działania w ramach projektów edukacyjnych, dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Działania edukacyjne obejmować będą tematykę: konsekwencji jakie mogą powodować zmiany klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat, jak

i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 1. Administracja publiczna. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego – gmina, miasto;
 2. Służby publiczne. W ramach tej kategorii wnioskodawców, dopuszcza się do składania wniosków na nabór podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego – Ochotnicze Straże Pożarne.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków

Termin naboru

start

31.03.2023

koniec

10.05.2023
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

Skip to content