Fundusze Europejskie dla Mazowsza na rzecz zwiększania dostępności szkół i rozwój usług społecznych

Fundusze Europejskie dla Mazowsza na rzecz zwiększania dostępności szkół i rozwój usług społecznych

22.11.2023

Nowa perspektywa unijna to nowe możliwości pozyskania dofinansowania projektów z których skorzystają mieszkańcy Mazowsza. Ostatnie dni były wyjątkową okazją do zaprezentowania potencjału wsparcia, jakie oferuje program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wszystko to podczas dwóch odbywających się w Warszawie konferencji: „Modelowo o dostępności” oraz Mazowieckie Forum Społeczne. Warszawa 2023”. Eksperci dyskutowali o zwiększaniu dostępności szkół oraz rozwoju usług społecznych dla mieszkańców regionu. Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych reprezentował Dyrektor Mariusz Frankowski.

Dostępność szkół i oferty kształcenia to podstawowa sprawa

Dostępność usług z różnych obszarów to podstawowa kwestia dla jakości życia każdego z nas. Nie inaczej jest w przypadku szkół i oferty kształcenia dopasowanej do potrzeb uczniów. Jak to zrobić i skąd pozyskać finansowanie? Tego dotyczyła konferencja „Modelowo o dostępności” zorganizowana przez Fundację Fundusz Współpracy wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego. Celem wydarzenia była prezentacja efektów dwóch bliźniaczych projektów „Dostępna Szkoła” dofinansowanych z programu europejskiego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Była to także okazja do rozmowy o możliwościach upowszechnienia wypracowanego modelu działania.

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wsparciem obejmie projekty związane z dostępnością szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami (działania 5.1 i 5.2) oraz wzmocnieniem kompetencji uczniów (działanie 7.2).

Zaplanowaliśmy wykorzystanie modelu zarówno pod kątem projektów infrastrukturalnych, jak i projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Zakładamy komplementarność między działaniami na rzecz zapewnienia edukacji włączającej

Zdjęcie sylwetki

– podkreślił podczas konferencji Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparcie rozwoju usług społecznych dla mieszkańców

Perspektywy unijnej nie mogło zabraknąć również podczas Mazowieckiego Forum Społecznego. Warszawa 2023, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wsparcie rozwoju usług społecznych będzie możliwe w ramach Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu. Finansowanie obejmie zarówno integrację społeczną, wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży (w tym poprzez ośrodki interwencji kryzysowej), osób z niepełnosprawnościami, rozwój ekonomii społecznej, integrację społeczną osób w kryzysie bezdomności, czy migrantów.

Aktualne i przyszłe możliwości pozyskania Funduszy Europejskich

Już teraz dostępne są możliwości pozyskania dofinansowania (oddzielnie dla obszaru regionalnego i warszawskiego stołecznego) na:

Wkrótce otwarta będzie możliwość składania wniosków o fundusze europejskie na:

Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Fot. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Masz pytania?

Skontaktuj się z pracownikami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce „Skontaktuj się z nami”.

Gdzie szukać informacji?

  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu  oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube, Instagram oraz Pinterest.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), dostępnego przy informacji o wybranym naborze.

Skip to content