Wykaz gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego

Komunikat 09 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że 9 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 762/486/24 w sprawie Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Komunikat 16 stycznia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że 16 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 117/466/24 w sprawie Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Komunikat 21 marca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę Nr 438/23 w sprawie Regulaminu prowadzenia wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (IZ FEM 2021-2027) prowadzi i na bieżąco aktualizuje Wykaz gminnych programów rewitalizacji, dla których przeprowadzono weryfikację z wynikiem pozytywnym.

IZ  FEM 2021-2027 określiła w Regulaminie zasady wpisu oraz wykreślenia gminnego programu rewitalizacji z Wykazu.

Po 31 grudnia 2023 r. tracą swoją ważność programy rewitalizacji przygotowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji obszarów zmarginalizowanych będą mogły być prowadzone wyłącznie na podstawie gminnych programów rewitalizacji (GPR) opracowanych na podstawie Ustawy o rewitalizacji.

W związku z powyższym Wykaz programów rewitalizacji dla perspektywy 2014-2020 będzie obowiązywał tylko do końca 2023 r. Znajdujące się w nim GPR z terminem realizacji po 2023 r. zostaną automatycznie przeniesione do Wykazu przyjętego Uchwałą ZWM z dnia 21 marca 2023 r.

Zachęcamy Gminy do kontynowania procesu rewitalizacji poprzez opracowanie gminnych programów rewitalizacji.

Skip to content