Zasady naboru i wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII programu Fundusze  Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 8.3 – Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

09.01.2024

SZKOLENIE ONLINE

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN-REKRUTACJI
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.01.2024r. do godz.14:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe.
  • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów naboru i wyboru projektów, zgodnie z regulaminem wyboru projektów Nr FEMA.08.03-IP.01-023/23 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz zgodnie z regulaminem wyboru projektów Nr FEMA.08.03-IP.01-024/23 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego, w tym proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do  partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zainteresowanych naborem.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
19.01
|
12.01
Rekrutacja zakończona
09.01.2024 - 18.01.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online
19.01
|
19.01
Rekrutacja zakończona
09.01.2024 - 18.01.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content