Szkolenie dla wnioskodawców FEM 2021-2027,Priorytet IX, Działanie 9.2 – Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie Typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego

08.05.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

TEMATY

  • Fundusze Europejskie

SZKOLENIE STACJONARNE

27.05.2024r.

  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego i Regionu Warszawskiego Stołecznego.
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 24.05.2024r.do godz. 11:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
  • Celem szkolenia jest omówienie regulaminu wyboru projektów w ramach konkursu nr FEMA.09.02-IP.01-033/24 i zasad ubiegania się o dofinansowania.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/524 25 48;
27.05
|
12.01
Rekrutacja zakończona
08.05.2024 - 24.05.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
27.05
|
27.05
Rekrutacja zakończona
08.05.2024 - 24.05.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content