Fundusze Europejskie dla Mazowsza, Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 – Mobilność miejska Typy projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza

11.03.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

TEMATY

  • Fundusze Europejskie

BRAK MIEJSC

SZKOLENIE STACJONARNE

21.03.2024r.

Z uwagi na fakt, że nabory: Działanie 3.1 – Mobilność miejska,  Typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza oraz  Działanie 3.2 – Mobilność miejska w ZIT, Typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza są w bardzo wielu zakresach identyczne zapraszamy na szkolenie również wnioskodawców Działanie 3.2 – Mobilność miejska w ZIT w dniu 21.03.2024. Możliwość uczestniczenia zależy od liczby wolnych miejsc.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 20.03.2024r.do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem, w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym także: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz lunch;. 
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach naborów nr FEMA.03.01.-IP.01.-018/24, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców;
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU;
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48;
21.03
|
12.01
Rekrutacja zakończona
11.03.2024 - 19.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
21.03
|
21.03
Rekrutacja zakończona
11.03.2024 - 19.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

Skip to content