Fundusze Europejskie dla Mazowsza, Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 – Mobilność miejska oraz Działanie 3.2 – Mobilność miejska w ZIT

04.03.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

TEMATY

  • Fundusze Europejskie

BRAK MIEJSC

SZKOLENIE STACJONARNE

11.03.2024r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 8.03.2024r.do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem, w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym także: materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz lunch;. 
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o dofinansowanie w ramach naborów nr FEMA.03.01.-IP.01.-018/24 oraz  nr FEMA.03.02.-IP.01-016/24;
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców;
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU;
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48;
11.03
|
12.01
Rekrutacja zakończona
04.03.2024 - 05.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
11.03
|
11.03
Rekrutacja zakończona
04.03.2024 - 05.03.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

Skip to content