Dostosowanie do zmian klimatu. Typ projektu: Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury nr FEMA.02.04-IP.01-021/24

05.04.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

SZKOLENIE ONLINE

15.04.2024 r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN-REKRUTACJI;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 12.04.2024 r. do godz.14:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny;
  • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.02.04-IP.01-021/24 oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do  : jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU, w tym konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
  •  Kontakt w przypadku pytań: 22/5242548;
  • Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem MS Teams. Przed szkoleniem, na maila, który został podany w ankiecie zgłoszeniowej otrzymają Państwo link do wydarzenia. Uczestnictwo w spotkaniu, przy wykorzystaniu komputera/laptopa nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego Internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). Aby w pełni korzystać ze spotkania komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem;
  • Osoby zainteresowane prezentowanym materiałem mogą każdorazowo poprosić o mailowe przekazanie materiałów szkoleniowych.
15.04
|
12.01
Rekrutacja zakończona
05.04.2024 - 12.04.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online
15.04
|
15.04
Rekrutacja zakończona
05.04.2024 - 12.04.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content