Projekty niekonkurencyjne Instrumenty Finansowe 2021-2027 Regulaminy

Instytucja Zarządzająca w ramach wdrażania Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 informuje, że w terminie od 15 września 2023 r. do 16 października 2023 r. ogłasza następujące nabory na dofinansowanie projektów Instrumentów Finansowych w trybie niekonkurencyjnym:

 1. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RWS – FEMA.01.03-IZ.00-001/23
 2. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.01.03-IZ.00-002/23
 3. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RWS – FEMA.02.03-IZ.00-003/23
 4. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.02.03-IZ.00-004/23
 5. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RWS – FEMA.02.01-IZ.00-005/23
 6. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.02.01-IZ.00-006/23
 7. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RWS – FEMA.03.02-IZ.00-007/23
 8. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.03.01-IZ.00-008/23
 9. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RWS – FEMA.09.01-IZ.00-009/23
 10. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.09.01-IZ.00-010/23
 11. REGULAMIN WYBORU PROJEKTU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH RMR – FEMA.09.02-IZ.00-011/23

Dla każdego z powyższych naborów, w sekcji plików do pobrania znajdują się następujące załączniki:

 1. Kryteria wyboru projektów
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach FEM
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFRR w ramach FEM
 4. Zasady horyzontalne
 5. Oświadczenie dotyczące zgodności projektu z zasadą „nie czyń poważnych szkód” „Do No Significant Harm” (DNSH)
 6. Harmonogram zamówień publicznych w ramach projektu
 7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta.
Skip to content