Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, działania 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)

9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD) – nr FEMA.09.03-IP.01-003/23

9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

Ocena merytoryczna

Lista pozytywnie ocenionych projektów dla naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 17.04.2024 Poprzednie wersje

Poprzednie wersje dokumentu

docx 3 stron 0.04 MB

Data publikacji 28.02.2024

Ocena formalna

Lista wniosków zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny formalnej

xlsx 0.02 MB

Data publikacji 01.02.2024

Komunikaty

Zakończenie oceny formalnej naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektów złożonegow ramach naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23 Działanie 9.3 . Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: „Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosku złożonego w ramach naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23 Działanie 9.3. Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, […]publikacja 01.02.2024

Komunikat o przedłużeniu składania wniosków FEMA.09.03-IP.01-003/23

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w dniu 26 września 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków w ramach priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (nabór nr FEMA.09.03-IP.01-003/23), do 31 grudnia 2023 r. Przedłużenie terminu jest […]publikacja 28.09.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: Wspierane będą projekty służące realizacji usług polegających na wsparciu rozwoju zdolności administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym wzmocnieniu potencjału JST do kompleksowego zarządzania rozwojem:

 • aktualizacji/zmiany strategii rozwoju ponadlokalnego (art. 10g Ustawy o samorządzie gminnym)/strategii terytorialnej (art. 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060);
 • wdrażania strategii rozwoju ponadlokalnego/strategii terytorialnych i efektywnej realizacji projektów zintegrowanych.

 

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa instytucji pozarządowych.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
3 029 400 PLN.

Termin naboru

start

31.05.2023

koniec

31.12.2023

Wyniki

II kwartał
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
Skip to content