Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór o dofinansowanie dla działania ogłasza nabór w ramach priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, działania 9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)

9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD) – nr FEMA.09.03-IP.01-003/23

9.3 Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa

NA CO

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru: Wspierane będą projekty służące realizacji usług polegających na wsparciu rozwoju zdolności administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym wzmocnieniu potencjału JST do kompleksowego zarządzania rozwojem:

 • aktualizacji/zmiany strategii rozwoju ponadlokalnego (art. 10g Ustawy o samorządzie gminnym)/strategii terytorialnej (art. 29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060);
 • wdrażania strategii rozwoju ponadlokalnego/strategii terytorialnych i efektywnej realizacji projektów zintegrowanych.

 

Kto może składać wnioski:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa instytucji pozarządowych.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
3 029 400 PLN.

Termin naboru

start

31.05.2023

koniec

31.12.2023

Wyniki

31.01.2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Mazowsza w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12
Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)

×
Skip to content