Zakończenie oceny formalnej naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23

01.02.2024

Informacja o zakończonej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie projektów złożonego
w ramach naboru
FEMA.09.03-IP.01-003/23 Działanie 9.3 . Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: „Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zakończyła ocenę formalną wniosku złożonego w ramach naboru FEMA.09.03-IP.01-003/23 Działanie 9.3. Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego, Typ projektów: „Mazowieckie Centrum Wsparcia Doradczego (MCWD)”, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach naboru został złożony 1 wniosek, który w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej otrzymał ocenę pozytywną oraz został skierowany do II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej.


Skip to content