Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF – nr FEMA.07.05-IP.01-009/23

7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF

Komunikaty

Komunikat dotyczący zmiany odnośnika do modelu LOWE

Szanowny Wnioskodawco, w związku ze zmianami na stronie efs.men.gov.pl, zmieniła się lokalizacja pliku zawierającego „Model funkcjonowania LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji)                w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023”. Poniżej przekazujemy aktualny link do ww. modelu: https://efs-archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2023/10/Model_funkcjonowania_LOWE.pdfpublikacja 17.04.2024

Komunikat dot. zmiany w zakresie montażu finansowego nr FEMA.07.05-IP.01-009 23

Komunikat Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.07.05-IP.01-009/23 ogłoszonego dla Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. […]publikacja 13.08.2023

Wyniki oceny merytorycznej

pdf 1 stron 0.61 MB

Data publikacji 20.12.2023

Lista ocenionych wniosków z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FEMA.07.05-IP.01-009/23 dla Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF, FEM 2021-2027

pdf 1 stron 0.57 MB

Data publikacji 20.12.2023

Wyniki oceny formalnej

pdf 1 stron 0.44 MB

Data publikacji 22.12.2023

Lista ocenionych wniosków po ocenie formalnej w ramach konkursu nr FEMA.07.05-IP.01-009/23

xlsx 0.07 MB

Data publikacji 04.12.2023

Szczegóły naboru

NA CO

Dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty mające na celu:

– aktywizację osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, w otoczeniu szkół i placówek systemu oświaty do rozwijania swoich umiejętności i włączania się w życie społeczności lokalnej,

– utrzymanie zaangażowania osób dorosłych, w szczególności biernych edukacyjnie, przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

– aktywizowanie instytucji i organizacji z otoczenia szkół i placówek na rzecz rozwoju umiejętności społeczności lokalnej.

 

Kto może składać wnioski:

Wnioskodawcą, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu może być organ prowadzący szkołę, w której utworzony jest lub planuje się utworzyć LOWE.

Wnioskodawcą może być tylko organ prowadzący szkołę w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, w której funkcjonuje lub ma zostać utworzony LOWE.

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
2 099 778,80 PLN

Termin naboru

start

14.09.2023

koniec

16.10.2023

Wyniki

I kwartał
2023
2024
Nabór zakończony

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskichw Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • 801 101 101*/ 22 542 27 99; 22 542 27 12

×
Skip to content