Komunikat dot. zmiany w zakresie montażu finansowego nr FEMA.07.05-IP.01-009 23

13.08.2023

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach naboru nr FEMA.07.05-IP.01-009/23 ogłoszonego dla Priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działania 7.5 Edukacja osób dorosłych poza PSF, nastąpiła aktualizacja Regulaminu wyboru projektów.
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian:

  • nr 1 zmiana zapisów Regulaminu wyboru projektów;

Pozostałe postanowienia Regulaminu wyboru projektów oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.


Skip to content