Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy. ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór w ramach Priorytetu II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.7 Bioróżnorodność, nr FEMA.02.07-IP.01-019/24, Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2.7 Bioróżnorodność Typ projektu: Usuwanie miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nr FEMA.02.07-IP.01-019/24

2.7 Bioróżnorodność

Komunikaty

Komunikat w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-19/24 (decyzja 18 kwietnia 2024 r.)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 18 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach naboru FEMA.02.07-IP.01-019/24 do 26 kwietnia 2024 r. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.publikacja 18.04.2024

Szczegóły naboru

DLA KOGO

 • Administracja publiczna

NA CO

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami poprzez usunięcie odpadów, przeprowadzenie rekultywacji i remediacji terenu, przywrócenie wartości użytkowej terenu w szczególności funkcjonalności przyrodniczej i potencjału rozwojowego. Wsparcie udzielane będzie:

 • projektom, wyłącznie w przypadku, gdy podmiot odpowiedzialny za degradację terenu czy też nielegalne składowanie odpadów nie może być zidentyfikowany lub nie może zostać obarczony odpowiedzialnością za sfinansowanie remediacji lub rekultywacji zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”,
 • na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” oraz zagospodarowanie terenu zdegradowanego poprzez usunięcie zagrożenia ze strony porzuconych, niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, remediację i rekultywację zanieczyszczonego i zdegradowanego terenu,
 • na inwestycje, które mają zapewnić  ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego i będą prowadzić do przywrócenia wartości użytkowej terenu m.in. do odtworzenia lub rozwoju nowych terenów zielonych, zielonej infrastruktury, a także rozwoju terenów spełniających funkcje przyrodnicze i/ lub społeczne i/lub publiczne (po uprzątnięciu odpadów).

Kto może składać wnioski:

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki

Jak się ubiegać

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wnioski składane drogą elektroniczną poprzez system MEWA 2.0

Wniosek o dofinansowanie projektu jest przygotowywany i składany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0. System służy do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

System ten jest dostępny z poziomu https://mewa21.mazowia.eu/. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto.

Dokumenty

Finanse

Pula środków na nabór wniosków
14 600 000 EUR

Termin naboru

start

11.03.2024

koniec

26.04.2024

Wyniki

IV kwartał
2024
2024
złóż wniosek

Z nimi skonsultujesz wniosek

Infolinia
 • pn – 8.00-18.00, wt-pt – godz. 8.00-16.00;
 • 801 101 101/22 542 27 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
00 – 189 Warszawa, ul. Inflancka 4
 • godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach
08 – 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4
 • godz. pracy: pn -pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 12
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce
07 – 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00,
 • tel. 22 542 27 15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu
26 – 610 Radom, ul. Kościuszki 5a,
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 27 13
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie
06 – 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 23 60; 22 542 21 17
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku
09 – 400 Płock, ul. Kolegialna 19
 • godz. pracy: pn – 8.00-16.00, wt-pt – 8.00-16.00
 • tel. 22 542 22 11; 22 542 23 41

×
×
Skip to content