Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

17.04.2023

Remont zabytkowej Austerii, rewitalizacja i adaptacja budynku, utworzenie Centrum integracji społeczno-kulturalnej to były główne cele projektu zrealizowanego przez gminę Raszyn. W realizacji inwestycji pomogły fundusze europejskie. Mieszkańcy Raszyna oraz okolic już korzystają z przygotowanej oferty edukacyjnej i kulturalnej. Całkowita koszt projektu wyniósł ponad 5,3 mln zł, a dofinansowanie przeszło 3,1 mln zł. Środki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Historia zabytku

Raszyńska Austeria to budynek dawnego zajazdu pocztowego. Obiekt uznano za jeden z najwspanialszych klasycystycznych zespołów zabudowań w Polsce z przełomu XVIII i XIX wieku. Został on wybudowany w latach 1784 – 1790 przez bankiera warszawskiego Piotra Teppera Starszego. Austeria obejmuje piętrowy budynek główny, kramy kupieckie, budynek pocztowy ze stajnią i wozownią. W trakcie prac archeologicznych odkryto ok. 400 zabytków: fragmenty ceramiki, szkła, kości, przedmiotów żelaznych i krzemieni.

Ochrona i renowacja dzięki funduszom europejskim

Wsparcie finansowe z programu regionalnego na lata 2014-2020 pomogło przeprowadzić prace remontowo-konserwatorskie oraz modernizacyjne budynku. Beneficjent wykonał m.in. prace rozbiórkowe z wykonaniem nowej konstrukcji dachu, instalacji odgromowej, wykonanie nowych stropów, ścian działowych, posadzek. Kolejnym etapem były prace konstrukcyjne, np. przemurowanie kominów, przeszycia, oczyszczanie i uzupełnienie cegieł. Beneficjent wymienił instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zainstalowano alarm, monitoring, a także iluminację. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych oraz montaż  windy. W ramach projektu wymieniono okna i drzwi, wykonano schody wewnętrzne. Teren wokół Austerii został uporządkowany i utwardzony, pojawiła się mała architektura, oświetlenie, nasadzenia zieleni. Niestety kram, budynki stajni, wozowni i poczty zostały usunięte, ponieważ ich stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu.

Termomodernizacja budynku i wyposażenie

Środki europejskie zostały przeznaczone także na przeprowadzenie termomodernizacji Austerii. Wykonano m.in. modernizację przegrody Podłoga na gruncie, przegrody Dach, przegrody nad piętrem. Instalacja ciepłej wody użytkowej została zmodernizowana, zakupiono także gazowy kocioł kondensacyjny. Ostatnim etapem inwestycji były zakupy niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Centrum integracji społeczno-kulturowej.

Zabytkowa Austeria została otwarta dla mieszkańców w lipcu 2021 r. Mieszkańcy Raszyna mają teraz do dyspozycji piękne miejsce, w którym odbywają się koncerty muzyczne, spotkania autorskie, warsztaty teatralne, lekcje muzealne, zajęcia dla seniorów, a nawet śluby. Niewątpliwie miejsce tętni życiem i wciąż zaprasza do odwiedzania. Dzięki funduszom europejskim kolejny zabytek Mazowsza udało się odnowić i przywrócić do czynnego użytkowania.

Tytuł projektu: Adaptacja budynku Austerii na Centrum integracji społeczno-kulturalnej

Beneficjent: Gmina Raszyn

Całkowita wartość projektu: 5 364 174,88 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 132 024,59 zł

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Foto: Centrum Kultury Raszyn – Gmina Raszyn

Foto:  (4) i (8) Anna Pluta

Poznaj więcej historii

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

zobacz szczegóły
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

zobacz szczegóły
Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w...

zobacz szczegóły
Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

zobacz szczegóły
Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców

zobacz szczegóły
Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców
Skip to content