Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

26.06.2023

O BENEFICJENCIE

Na mapie Warszawy pojawiło się nowe miejsce, w którym edukacja, badania oraz innowacje łączą się w technologie nowej generacji. Mowa o Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, który powstał dzięki pomocy środków europejskich. Ten nowoczesny obiekt mieści się tuż obok Centrum Nauki Kopernik i zaprasza wszystkich, którzy chcą rozwijać naukę m.in. poprzez badania, tworzenie eksponatów oraz innowacyjnych pomocy dydaktycznych. Unia Europejska konsekwentnie wspiera edukację na najwyższym poziomie.

Infrastruktura badawczo rozwojowa w ramach Centrum Nauki Kopernik powstała z myślą o rozwoju edukacji przyszłości, o zapewnieniu dostępności i współpracy naukowców, inżynierów. Badaczy, a także ekspertów zaangażowanych w popularyzację nauki. Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego została oficjalnie otwarta, a jej możliwości są ogromne.

– Rok 2023 to rok Mikołaja Kopernika, więc otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego wpisuje się doskonale. Realizacja tej inwestycji zmieściła się w budżecie w tych trudnych czasach, a wsparcie przekazał samorząd województwa mazowieckiego oraz Unia Europejska w ramach programu regionalnego. Budynek będzie służyć potrzebom edukacyjnym, osobom szukającym innowacyjnych rozwiązań, to miejsce jest gotowe na współpracę z młodym pokoleniem oraz na kojarzenie myśli naukowych z biznesem – mówił Rafał Trzaskowski prezydent m.st. Warszawy.

– Wyrażam duże zadowolenie, że ta inwestycja została zakończona. Mazowsze skupia największy potencjał naukowy, mamy ponad 100 wyższych uczelni. Rozumiemy jak ważny jest transfer wiedzy do młodego pokolenia i prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Fundusze Europejskie zmieniają rzeczywistość, jest to element dźwigni, a to jest miejsce rozwoju emanujące atrakcyjnością – podkreślał Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego. 

Co oferuje Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego?

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest interdyscyplinarną przestrzenią, kompleksowo wyposażoną do przeprowadzania badań naukowych we współpracy z partnerami z obszaru nauki i biznesu. Prace badawczo-rozwojowe będą koncentrować się w obszarach:

– rozwoju innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i komunikacji naukowej, wspierających wzmocnienie kompetencji XXI wieku w edukacji STEAM (Science and Technology, interpreted through Engineering and the Arts);

– prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze edukacji i komunikacji naukowej we współpracy z instytucjami naukowymi i badawczymi w Polsce i na świecie oraz innowacyjnymi firmami z obszaru nowych technologii;

– tworzeniu rozwiązań naukowych i technologicznych wykorzystywanych przez firmy;

– tworzeniu, testowaniu i ewaluacji pomocy dydaktycznych (np. zestawów edukacyjnych, stacji badawczych) i formatów komunikacji naukowej do wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej;

– rozwoju nowatorskich metod edukacyjnych, służących kształceniu praktycznemu, technicznemu i zawodowemu;

– rozwoju prac z obszaru tzw. learning sciences.

W PPK połączy się wiedza o uczeniu się z pasją do odkrywania świata, a następnie przetworzy się tę wiedzę w nowe produkty, które pomogą doświadczać, poznawać i rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

EFEKT

Realizacja projektu pozwoliła stworzyć miejsce i warunki dla zwiększenia nakładów z sektora przedsiębiorstw w zakresie prac badawczo – rozwojowych związanych z edukacją, sektorem zabawek, sektorem IT i nowych technologii. Budynek Pracowni został przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu powstały następujące laboratoria:

  • Laboratorium Rozwoju Kompetencji XXI wieku;
  • Warsztat Rozwiązań Edukacyjnych – przestrzeń kreacji i prototypowania;
  • Laboratorium Danych i Analiz – przestrzeń prac analitycznych;
  • Przestrzeń Living Lab – strefa prototypowania i weryfikacji założeń rozwiązań edukacyjnych.

Poznaj więcej historii

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

zobacz szczegóły
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

zobacz szczegóły
Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w...

zobacz szczegóły
Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

zobacz szczegóły
Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców

zobacz szczegóły
Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców
Skip to content