Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

26.06.2023

Unia Europejska wspiera rozwój kultury i dbałość o dziedzictwo narodowe na Mazowszu. Dzięki funduszom europejskim odnowione zostały instytucje kultury, muzea, zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytki sakralne, a Mazowszanie zyskali możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej regionu. Jednym z odrestaurowanych obiektów jest zespół klasztorny z II poł. XVIII w. w Ratowie. Dzięki przeprowadzonym pracom Sanktuarium odzyskało dawną świetność i stanowi wyjątkowy zabytek rokokowy w Polsce. Ponadto na terenie zespołu klasztornego funkcjonuje centrum kulturalno-edukacyjne Ostoja św. Antoniego.

Unikatowy zabytek północnego Mazowsza

 Zespół klasztorny w Ratowie to jeden z najcenniejszych zabytków rokokowych w Polsce. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej obiekt sakralny z II poł. XVIII wieku został odrestaurowany. Odnowione zostały m.in. tynki wewnętrzne, podłogi oraz krużganki kościoła pw. św. Antoniego, a także budynki przyklasztorne oraz okalające obiekt ogrody. Kościół to przykład sztuki architektonicznej z XVIII wieku – tzw. płonące rokoko. Ponadto przy Sanktuarium działa centrum kulturalno-edukacyjne pn. Ostoja św. Antoniego. Stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną dla okolicznych mieszkańców oraz turystów. Odbywają się tam m.in. żywe lekcje historii,  zajęcia dla dzieci, wykłady i różne wydarzenia okolicznościowe. Przeprowadzona rewitalizacja podniosła atrakcyjność turystyczną regionu i poprawiła jakość życia mieszkańców gminy Radzanów.

Tytuł projektu: Renowacja, modernizacja i częściowa adaptacja na cele społeczne Zespołu sakralnego w Ratowie (XVIII w.) wraz z o toczeniem (dokończenie działań rewitalizacyjnych zainicjowanych w latach ubiegłych) oraz renowacja zabytkowego kościoła w Chociszewie (XVIII w.) wraz z otoczeniem.

Poznaj więcej historii

Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

zobacz szczegóły
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

zobacz szczegóły
Fundusze Europejskie budują przyszłość w nowo otwartym ośrodku edukacyjnym

Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w...

zobacz szczegóły
Dzięki Funduszom Europejskim odrestaurowano zabytkowy zespół klasztorny z II poł. XVIII wieku w Ratowie

Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

zobacz szczegóły
Renowacja i modernizacja budynku Austerii w Raszynie dzięki Funduszom Europejskim

Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców

zobacz szczegóły
Parking „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Żerań w Warszawie już dostępny dla mieszkańców
Skip to content