Zakończył się pierwszy konkurs o wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

12.05.2023

W tym tygodniu zakończył się pierwszy konkurs z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W ramach naboru jednostki samorządu terytorialnego oraz ochotnicze straże pożarne mogły ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej na zakup nowego, średniego lub ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Kwota przeznaczona na te działania wynosiła blisko 80 mln zł. Nabór trwał do 10 maja. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, przesłano aż 200 wniosków o dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem naboru i śledzeniem na bieżąco informacji o ogłaszanych konkursach. Zobacz, jak wiele przed nami w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kontynuacja dynamicznego rozwoju Mazowsza w ramach FEM 2021-2027

Wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 pozwoli na kontynuację dynamicznego rozwoju regionu. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą prawie 10 mld zł i umożliwią podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, a także dalsze inwestycje w transformację energetyczną, ochronę środowiska, transport publiczny czy ochronę zdrowia. Wspierane będą również m.in. usługi społeczne czy doposażenie szkół.

Zakończenie konkursu na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek straży pożarnej

Konkurs odbył się w ramach działania 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektu: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wnioski o dofinansowanie mogły składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), jak gminy i miasta oraz Ochotnicze Straże Pożarne (OSP). Fundusze będą mogły zostać wykorzystane na zakup nowego, średniego lub ciężkiego, samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Wsparcie uzyskają tylko JST lub OSP, które zakupią w ramach projektu nie więcej niż jeden średni albo ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jako element dodatkowy dofinansowanie może objąć realizację projektów edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

„Pierwszy konkurs z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dotyczył wsparcia jednostek straży pożarnej i spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło aż 200 wniosków na kwotę ponad 268 mln zł, co wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu wsparcie. Aktualnie trwa ocena złożonych wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym.”– wskazała Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Aż 181 złożonych wniosków o dofinansowanie na ponad 251 mln zł dotyczyło wsparcia dla jednostek OSP ze słabiej rozwiniętego obszaru Mazowsza. Z kolei lepiej rozwinięty region warszawski stołeczny wnioskował o ponad 16 mln zł dofinansowania. Wszystkie przesłane projekty zostaną ocenione pod względem formalnym oraz merytorycznym, a następnie ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat zakończonego naboru znajdują się na stronie naboru

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?


Skip to content