Wzmocnienie kompetencji uczniów – nowy konkurs od 13 października

Wzmocnienie kompetencji uczniów – nowy konkurs od 13 października

02.10.2023

Organy prowadzące szkoły, a także podmioty posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Celem realizowanych działań będzie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących. Na konkurs przeznaczona jest kwota ponad 21,2 mln zł. Wnioski można składać już od 13 października 2023 r.

Nowe możliwości dla uczniów z mazowieckich szkół

Wzmocnienie kompetencji uczniów dla regionu warszawskiego stołecznego (RWS) to inwestycja w przyszłość.  Uczestnikami projektów będą uczniowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, dzieci migrantów (w szczególności z Ukrainy) oraz nauczyciele szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.

Projekty, które będą realizowane w ramach konkursu z Działania 7.2 to m.in.:

  • rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie planowania ścieżki zawodowej;
  • wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
  • organizacja dodatkowych zajęć edukacyjno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz opanowaniu podstawy programowej;
  • organizacja zajęć dodatkowych, w tym pozaszkolnych form edukacji, realizacja działań integracyjnych dla dzieci migrantów z Ukrainy oraz zajęć z zakresu edukacji ekologicznej;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, pomoc maturzystom w wyborze kierunków studiów oraz możliwość udziału w szkoleniach dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Doradztwo zawodowe będzie uwzględniać aspekt płci przy wyborze zawodu i zwalczać stereotypy związane z płcią;
  • wyposażenie pracowni przedmiotowych dla szkół, jako uzupełniający element projektu.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy prowadzące szkołę objętą wsparciem lub inny podmiot, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę objętą wsparciem. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Konkurs trwa od 13 października do 10 listopada 2023 r. Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota dofinansowania 21 230 000,73 zł, a maksymalny poziom dofinansowania projektu dla RWS wynosi 65%.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie:

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/7-2-wzmocnienie-kompetencji-uczniow-dla-regionu-warszawskiego-stolecznego-nr-fema-07-02-ip-01-011-23/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content