Wyniki naborów – Instrumenty Finansowe FEM 2021-2027

Uchwałą nr 1914/448/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2023 r. zatwierdzono wybór projektów do dofinansowania realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych FEM 2021-2027, złożonych przez Europejski Bank Inwestycyjny w następujących naborach:

1)           FEMA.02.01-IZ.00-005/23 dla RWS dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna,

2)           FEMA.02.01-IZ.00-006/23 dla RMR dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna,

3)           FEMA.03.02-IZ.00-007/23 dla RWS dla Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT,

4)           FEMA.03.01-IZ.00-008/23 dla RMR dla Działania 3.1 Mobilność miejska,

5)           FEMA.09.01-IZ.00-009/23 dla RWS dla Działania 9.1 Rewitalizacja miast,

6)           FEMA.09.01-IZ.00-010/23 dla RMR dla Działania 9.1 Rewitalizacja miast,

7)           FEMA.09.02-IZ.00-011/23 dla RMR dla Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie.”

Uchwałą nr 1817/445/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 października 2023 r. zatwierdzono wybór projektów do dofinansowania  realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych FEM 2021-2027, złożonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w następujących naborach:

1)           FEMA.01.03-IZ.00-001/23 dla RWS dla Działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP,

2)           FEMA.01.03-IZ.00-002/23 dla RMR dla Działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP,

3)           FEMA.02.03-IZ.00-003/23 dla RWS dla Działania 2.3 Odnawialne źródła energii,

4)           FEMA.02.03-IZ.00-004/23 dla RMR dla Działania 2.3 Odnawialne źródła energii.”

Skip to content