Szkolenie „SL2021 w części dotyczącej EFS+ w ramach FEM 2021-2027 oraz obowiązki informacyjno-promocyjne w ramach FEM 2021-2027”

29.05.2024

BRAK MIEJSC

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN-REKRUTACJI.pdf (funduszeuedlamazowsza.eu)
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 11.06.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest omówienie systemuSL2021 w części dotyczącej EFS+ w ramach FEM 2021-2027 oraz obowiązków informacyjno-promocyjnych w ramach FEM 2021-2027”
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego +.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
12.06
|
12.01
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 06.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
12.06
|
12.06
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 06.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content