Szkolenie on-line dla wnioskodawców FEM 2021-2027,Priorytet IX, Działanie 9.2 – Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie Typ projektu: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego

29.05.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN-REKRUTACJI;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 5.06.2024r. do godz. 14:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny;
  • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminów naboru nr FEMA.09.02-IP.01-033/24oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Kontakt w przypadku pytań: 22/5242548;
  • Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem MS Teams. Przed szkoleniem, na maila, który został podany w ankiecie zgłoszeniowej otrzymają Państwo link do wydarzenia. Uczestnictwo w spotkaniu, przy wykorzystaniu komputera/laptopa nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego Internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji).
  • Osoby zainteresowane prezentowanym materiałem mogą każdorazowo poprosić o mailowe przekazanie materiałów szkoleniowych.
06.06
|
12.01
10:00 - 13:00
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 05.06.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online
06.06
|
06.06
10:00 - 13:00
Rekrutacja zakończona
29.05.2024 - 05.06.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content