Szkolenie dla wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,Priorytet V, Działanie 5.4 – Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT, Typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – Region Warszawski Stołeczny (ZIT)

11.07.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

TEMATY

  • Fundusze Europejskie dla Mazowsza

SZKOLENIE STACJONARNE

24.07.2024r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI;
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 23.07.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.;
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona;
  • Celem szkolenia jest omówienie regulaminu wyboru projektów w ramach konkursu nr FEMA. 05.04-IP.01-043/24 i zasad ubiegania się o dofinansowania.
  • Szkolenie skierowane jest do  potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Regionu Warszawskiego Stołecznego poprzez ZIT.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU;
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 22 86.
24.07
|
12.01
09:30 - 15:00
Rekrutacja trwa
11.07.2024 - 23.07.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
24.07
|
24.07
09:30 - 15:00
Rekrutacja trwa
11.07.2024 - 23.07.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

×
Skip to content