Przegląd programów Krajowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w tym: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego; Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.  Realizacja zasady DNSH w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w praktyce. Zielone zamówienia publiczne.

11.07.2024

OBSZAR

 • Szkolenia

TEMATY

 • program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

SZKOLENIE STACJONARNE

23.07.2024r.

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 22.07.2024r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
  że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest  :

 omówienie aktualnych harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie w ramach  programów FENG, FEnIKS, FERS, FERC, FEPW;

przedstawienie ogólnych informacji na temat Partnerstwa Publiczno- Prywatnego; 

omówienie realizacji zasady DNSH w praktyce, z wykorzystaniem możliwości prawnych określanych jako „ Zielone zamówienia publiczne”.

 • Szkolenie skierowane jest do beneficjentów FEM 2021-2027 w zakresie funduszy EFS+ i EFRR.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU, w tym konsultanta Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
 • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422286
23.07
|
12.01
09:30 - 15:30
Rekrutacja trwa
11.07.2024 - 22.07.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
23.07
|
23.07
09:30 - 15:30
Rekrutacja trwa
11.07.2024 - 22.07.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

×
Skip to content