Omówienie zasad horyzontalnych w perspektywie 2021-2027.Kontrola projektów oraz realizacja zasady konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021- 2027

29.11.2023

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 4.12.2023r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
    że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest omówienie zasad wypełniania wniosku aplikacyjnego w ramach FEM oraz omówienie zagadnień związanych z  kontrolą projektów  i zasadą konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021-2023.  
  • Szkolenie skierowane jest do: potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
05.12
|
12.01
Rekrutacja zakończona
29.11.2023 - 01.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
05.12
|
05.12
Rekrutacja zakończona
29.11.2023 - 01.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content