Ogłoszenie o naborze FEMA.02.04-IP.01-011/23. Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych. 

11.01.2024

SZKOLENIE ONLINE

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN-REKRUTACJI
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 16.01.2024r. do godz.14:00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny;
 • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.02.04-IP.01-011/23 oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
 • Szkolenie skierowane jest do :
 • administracji publicznej – w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór jednostki samorządu terytorialnego,
 • służb publicznych – w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne -w ramach tej kategorii wnioskodawców dopuszcza się do składania wniosków na nabór Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną.
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Kontakt w przypadku pytań: 22/5242548;
 • Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem MS Teams. Przed szkoleniem, na maila, który został podany w ankiecie zgłoszeniowej otrzymają Państwo link do wydarzenia. Uczestnictwo w spotkaniu, przy wykorzystaniu komputera/laptopa nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego Internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). Aby w pełni korzystać ze spotkania komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem;
 • Osoby zainteresowane prezentowanym materiałem mogą każdorazowo poprosić o mailowe przekazanie materiałów szkoleniowych.
17.01
|
12.01
Rekrutacja zakończona
11.01.2024 - 16.01.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online
17.01
|
17.01
Rekrutacja zakończona
11.01.2024 - 16.01.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

×
Skip to content