Nabór w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ nr FEMA.02.06-IP.01-009/23

12.12.2023

BRAK MIEJSC

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.12.2023r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem,
    że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych elementów regulaminu naboru FEMA.02.06-IP.01-009/23 oraz kryteriów wyboru projektów. Omówiony zostanie także proces składania wniosków i jego wypełnianie w systemie informatycznym MEWA 2.0.
  • Szkolenie skierowane jest do:  mikro przedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
19.12
|
12.01
Rekrutacja zakończona
12.12.2023 - 14.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
19.12
|
19.12
Rekrutacja zakończona
12.12.2023 - 14.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content