Nabór w ramach Działania 5.5 Infrastruktura społeczna, typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej, nr  FEMA.05.05-IP.01-042/24 dla regionu RWS albo RMR

13.06.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

TEMATY

  • 2021-2027

SZKOLENIE STACJONARNE

26.06.2024r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:   REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.06.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ogłoszonym naborem w ramach 5.5 Infrastruktura społeczna, typ projektu: Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej, nr FEMA.05.05-IP.01-042/24 dla regionu RWS albo RMR
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
26.06
|
12.01
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
13.06.2024 - 24.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
26.06
|
26.06
09:30 - 15:30
Rekrutacja zakończona
13.06.2024 - 24.06.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content