Kwalifikowalność wydatków i nowy system SL2021 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

02.04.2024

OBSZAR

  • Szkolenia

BRAK MIEJSC

SZKOLENIE STACJONARNE

17.04.2024r.

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN REKRUTACJI
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 16.04.2024 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest omówienie kwalifikowalności wydatków oraz nowego systemu SL2021 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie EFS+
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego +
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
17.04
|
12.01
Rekrutacja zakończona
02.04.2024 - 09.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
17.04
|
17.04
Rekrutacja zakończona
02.04.2024 - 09.04.2024
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content