Kwalifikowalność wydatków i nowy system MEWA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie EFS+

08.12.2023

SZKOLENIE ODWOŁANE

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem:  REGULAMIN REKRUTACJI  
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 18.12.2023 r. do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kwalifikowalnością wydatków w ramach EFS+ oraz systemem MEWA.
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego +
  • Szkolenie prowadzone będzie przez: pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22 542 25 48
19.12
|
12.01
Rekrutacja zakończona
07.12.2023 - 08.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie
19.12
|
19.12
Rekrutacja zakończona
07.12.2023 - 08.12.2023
Szkolenie
Stacjonarnie
Szkolenie
Stacjonarnie

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Skip to content