Fundusze Europejskie dla Mazowsza, Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 – Mobilność miejska Typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza Działanie 3.2 – Mobilność miejska w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza

26.03.2024

OBSZAR

 • Szkolenia

TEMATY

 • Fundusze Europejskie

SZKOLENIE ONLINE

08.04.2024r.

 • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: REGULAMIN-REKRUTACJI;
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 5.04.2024r do godz.14:00,  z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń;
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny;
 • Celem szkolenia jest omówienie regulaminów naborów:
  • 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.01-IP.01-018/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego
  • 3.2  Mobilność miejska w ZIT, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza, nr FEMA.03.02-IP.01-016/24 dla Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz  kryteriów wyboru projektów w ramach tych naborów;
 • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Kontakt w przypadku pytań: 22/5242548;
 • Spotkanie będzie prowadzone za pośrednictwem MS Teams. Przed szkoleniem, na maila, który został podany w ankiecie zgłoszeniowej otrzymają Państwo link do wydarzenia. Uczestnictwo w spotkaniu, przy wykorzystaniu komputera/laptopa nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji – potrzebują Państwo wyłącznie sprawnego Internetu, który pozwoli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem wtyczki w przeglądarce (telefony wymagają instalacji odpowiedniej aplikacji). Aby w pełni korzystać ze spotkania komputer powinien być wyposażony w kamerę oraz mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem;
08.04
|
12.01
Rekrutacja zakończona
26.03.2024 - 05.04.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online
08.04
|
08.04
Rekrutacja zakończona
26.03.2024 - 05.04.2024
Szkolenie
Online
Szkolenie
Online

Organizator

MJWPU
ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

Inne wydarzenia w tym regionie

Inne wydarzenia w tym temacie

×
Skip to content