Wsparcie infrastruktury rowerowej i pieszej dzięki funduszom europejskim – trwa nabór wniosków

Wsparcie infrastruktury rowerowej i pieszej dzięki funduszom europejskim – trwa nabór wniosków

16.02.2024

Do 25 marca trwa nabór wniosków na dofinansowanie działań dotyczących rozwoju indywidualnej mobilności i aktywności mieszkańców Mazowsza. Na konkurs przewidziana jest kwota ponad 173,4 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Już można składać wnioski do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Rowerem przez Mazowsze

Ścieżki rowerowe to udogodnienie dla miłośników jednośladów, ale ważna jest również infrastruktura dedykowana rowerzystom. Fundusze europejskie od lat pomagają w budowie kilometrów ścieżek rowerowych na Mazowszu oraz rozwoju infrastruktury rowerowej i pieszej.

Teraz pojawiła się możliwość kontynuacji działań, bo od 14 lutego trwa konkurs z Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). Wnioski można składać do 25 marca 2024 r.

Na co dofinansowanie z UE?

Wsparcie otrzymają projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do korzystania z form indywidualnej mobilności aktywnej, w tym ruchu pieszego i rowerowego. Będą to m.in.:

– ścieżki rowerowe, parkingi rowerowe, ogólnodostępne punkty serwisowe rowerowe;

– przechowalnie rowerów, stojaki rowerowe, łączniki rowerowe przy ślepych ulicach;

– kładki dla rowerów, tunele dla rowerów, wydzielone drogi rowerowe poza jezdnią;

– pasy ruchu dla rowerów w jezdni, kontrapasy, śluzy rowerowe w jezdni na skrzyżowaniach,;

– sygnalizacja dla rowerzystów, windy i wyciągi rowerowe centrów logistycznych, przejść granicznych.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Wspierane będą projekty realizowane tylko na terenie województwa mazowieckiego na obszarze regionu Warszawskiego stołecznego (RWS).

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs już trwa od 14 lutego do 25 marca 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 173 420 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów RWS wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt może być realizowany w partnerstwie.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Skip to content