Startuje konkurs na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego

Startuje konkurs na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego

19.02.2024

Do 26 marca jednostki samorządu terytorialnego oraz organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach konkursu wspierane będą  projekty obejmujące zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz punkty tankowania paliwami alternatywnymi. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 52 mln zł. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typ projektów: „Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny” dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W naborze mogą wziąć udział:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wspierane będą projekty realizowane wyłącznie na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 52 mln zł. Projekty mogą obejmować:

– zakup zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego;

– rozbudowę infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych (dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego);

– rozbudowę infrastruktury o punkty tankowania paliwami alternatywnymi m.in. CNG, LPG/LNG, biomasa (wyłącznie dla pojazdów transportu publicznego).

Czas trwania naboru i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 15.02.2024 r. do 26.03.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content