Startuje konkurs na poprawę efektywności energetycznej budynków  

Startuje konkurs na poprawę efektywności energetycznej budynków  

09.05.2024

Już od 9 maja jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane na terenie regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 43 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 10 czerwca br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Projekt musi być realizowany na terenie regionu warszawskiego stołecznego (RWS). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach naboru są Jednostki Samorządu Terytorialnego. W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru jednostki samorządowe mogą pozyskać dofinansowanie na realizację kompleksowych modernizacji energetycznych budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. Tego rodzaju inwestycje niosą za sobą szereg korzyści dla środowiska poprzez ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co docelowo wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców Mazowsza

Zdjęcie sylwetki

– podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów z zakresu kompleksowych działań inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej budynków komunalnych, zabytkowych oraz użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że:

  • Dofinansowanie budynków użyteczności publicznej niebędących zabytkami będzie możliwe wyłącznie na terenie gminy, dla której wartość wskaźnika G – podstawowych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2024 r. jest niższa od 3986,59 zł, czyli od wartości tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego. Dane dotyczące wskaźnika G dla poszczególnych gmin znajdują się na stronie:https://www.gov.pl/web/finanse/wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztwna-2024-r
  • Inwestycje w urządzenia grzewcze mogą stanowić jedynie element projektu termomodernizacyjnego. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które zakładają instalację urządzeń grzewczych zasilanych paliwem innym niż węglowe. W ramach prowadzonych działań termomodernizacyjnych ciepło musi być wytwarzane w oparciu o źródła odnawialne, niskoemisyjne, kogeneracyjne lub gazowe.
  • Wsparcie przewidziane jest również na rozwiązania z zakresu systemu zarządzania energią, poprzez zastosowanie urządzeń i oprogramowania, którego zadaniem jest:
  • monitoring i kontrola zużycia energii w obiekcie,
  • zarządzanie tą energią,
  • zarządzanie i optymalizacja profilu zużycia energii,
  • maksymalizacja autokonsumpcji z uwzględnieniem optymalizacji końcowej ceny energii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 43 mln zł.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 09.05.2024 r. do 10.06.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Skip to content